Tuesday, August 9, 2011

कैवल्याचं झाडज्ञानियांचा राजा, भोगतो राणिव
नाचती वैष्णव, मागेपुढे ॥


मागेपुढे दाटे, ज्ञानाचा उजेड
अंगणात झाड, कैवल्याचे ॥


उजेडी राहिले, उजेड होऊन

    ‘अंगणात झाड कैवल्याचे’ म्हणजे?

    म्हणजे magnolia champaca

    म्हणजे michelia champaca


    म्हणजे supramental psychological perfection 

    म्हणजे जगातलं सगळ्यात महागडं परफ्यूम ज्याच्यापासून बनवतात ते joy perfume tree,

    म्हणजे


    रोज मी या झाडाच्या नव्याने प्रेमात पडते आहे. त्यामुळे ‘अंगणात झाड कैवल्याचे’ म्हणजे अजून काही वेगळं असतं असं सांगायचा तुम्ही प्रयत्नच करू नका. त्याला फक्त माझ्या छोट्याश्या गच्चीचा राजा मानायला मी तयार नाही.

    गेले कित्येक महिने मला बागेकडे बघायला वेळ नाही. रोज सूर्य उगवतो, त्यांना प्रकाश देतो. रोज पाऊस पडतो, त्यांची तहान भागवतो. (आणि रोज मी जाऊन करंटेपणाने फक्त फुलं काढते ... वेळ नसल्याच्या सबबीवर :( ). आणि तरीही माझं हे छोटंसं सोन्याचं झाड भरभरून फुलतंय.   बाहेरच्या पाकळ्या सोनेरी, आतल्या भगव्याकडे झुकणार्‍या. आणि फुलात न मावणारा गंध. बस्स, जन्नत!

12 comments:

अनघा said...

सुंदर गं !!! अजून टाक ना फोटो पण !! म्हणजे कळेल ना नक्की कसं दिसतं ते ! :)

Gouri said...

अनघा, अग आपला सोनचाफा आहे हा ... त्याची सगळी अनोळखी नावं टाकली आहेत मी :D
ओळखत नाहीये का फोटो?

अनघा said...

अजिबात कळलं नाही हं मला ! :) :)

Gouri said...

अनघा, सोनचाफ्याची पावसात नुकतेच न्हालेली आठ दहा ताजी फुलं काढल्यावर त्यांचा फोटो काढला की तो असा दिसतो ;)

अनघा said...

आणि मीच भेटले ना तुला फिरकी घ्यायला ?! :D

Raj said...

कैवल्य म्हणजे सोनचाफा होय! गुगली चांगला होता. ;)

Gouri said...

अनघा, राज, :)

अपर्णा said...

गौरे मस्त आहे फोटो आणि त्यापेक्षा तू समजावून दिलस नावाचं हे बरीक चांगलं केलं नाहीतर अपुन की तो बोंब लगी थी...

Raj said...

>>नाहीतर अपुन की तो बोंब लगी थी...>>
बरेच दिवसांनी हा वाक्प्रचार ऐकला. :ड्

Gouri said...

अपर्णा, हे माझं (अर्थात माझ्या सोयीचं) इंटरप्रिटेशन आहे ‘अंगणात झाड कैवल्याचे’चं :D
बाकी, ती सगळी नावं वाचून एकदम भारदस्त वाटतं ना? ;)

Peeves said...

Post, photo, ani phula, he tinahi uttam. :)

Gouri said...

Peeves, आभार!