Tuesday, October 9, 2012

मोती!

आज गॅलरीमध्ये पाणी घालतांना हे मोती सापडले!

फिलोडेड्रॉनवरचे मोती :)
प्रत्येक मोत्यामध्ये एक वेगळं स्वप्न!

Monday, October 1, 2012

माझ्या गोव्याच्या भूमीत ...पावसाळ्यात गोव्याला फक्त येडे लोक जातात असा माझा आजवर समज होता. इतकी वर्षं पुण्यात राहून मी गोव्याला गेले नव्हते, त्यामुळे पावसाळ्यात का होईना, पण गोव्याला जायला मिळतंय म्हटल्यावर मी संधी साधून घेतली. पावसाळ्यात गोवा बघितल्यावर, “पावसाळ्यात गोव्याला जाऊन लोक येडे होतात” अशी सुधारणा जुन्याच समजामध्ये झाली आहे. :)


वनश्रीची कारागिरी ...


सागरात खेळे चांदी ...

से कॅथेड्रल

शांतादुर्गा
 गोव्याचे अजून फोटो इथे आहेत: