Saturday, October 24, 2015

आसमान से टपका ...

सोनचाफा खाली गेल्यापासून त्याची रिकामी जागा फार जाणवतेय. रोज सकाळी पहिल्यांदा बागेत डोकावल्यावर बघायची गोष्ट म्हणजे आज चाफ्याला फुल आहे का? आता नवं झाड येईपर्यंत परत फुलं नाहीत हे अजून पचत नाहीयेत. त्यामुळे मी बागेत जायचं टाळत होते. कसंबसं झाडांना पाणी घातलं की झालं असं चाललं होतं. आज काही झालं तरी जरातरी विचारपूस करायची बाकीच्या झाडांची असं ठरवलं होतं.

आजवर इतक्या रिकाम्या कुंड्या कधी नव्हत्या बागेत! सद्ध्या बागेकडे जास्त लक्ष देता येत नाहीये आणि कबुतरं फार त्रास देताहेत. त्यात बागेत गेल्यावर चाफ्याची फार आठवण येते. त्यामुळे कितीतरी दिवस काही कुंड्या नुसत्याच पडून आहेत. त्या साफ करायला घेतल्या, तर त्यात एक रोप दिसलं. कसलं असावं हे? या चौकोनी कुंडीत अनेक गोष्टी लावून झाल्यात, आणि गेल्या काही महिन्यात कबुतरांनी यात काहीही टिकू दिलेलं नव्हतं. त्यामुळे कसलं रोपटं आहे ते कळेना. शेवटी म्हटलं जरा उकरून बघावं आलं किंवा असा कुठला कंद इथे राहून गेला होता का म्हणून. जरासं उकरल्यावर हे दिसलं:


केरातून पडलेली खजुराची बी रुजून झाड आलंय! आतापर्यंत तरी या रोपट्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केलंय. पावसाचं जे काही पाणी मिळालं असेल तेवढंच. आणि अगदी थोडं ऊन. टिकेल का हे रोप? कशी काळजी घ्यायला हवी याची? जगलंच तर मोठं झाल्यावर कुठे लावता येईल बरं हे?

No comments: