Friday, October 23, 2015

restiscrime: थोडा है थोडे कि जरुरत है…३

restiscrime: थोडा है थोडे कि जरुरत है…३: मंडळी, आपण हातात घेतलेलं हे तिसरं काम. पहिलं काम होतं छोट्या मुलामुलींच्या गणवेषांचं. म्हणजे शिक्षण . दुसरं एका पाड्याच्या पाणी साठव...

No comments: